muotoiluajattelu / palvelumuotoilu / palvelun arkkitehtuuri /
design thinking / service design / service architecture

Kokemuksia
ihmisten
parhaaksi! 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Et May viimeisteli yhdessä Rakennustiedon kanssa Palvelumuotoilun RT-kortin kiinteistö- ja rakentamisalalle. Korttia suunniteltiin yhdessä alan asiantuntijoiden kuten rakennushankkeiden tilaajien, rakennuttajien, palvelumuotoilijoiden ja arkkitehtien kanssa. Arkkitehtuurimuseossa järjestämässämme Erätaukokeskustelussa toimme yhteen eri näkökulmia, tarpeita, toiveita ja pelkoja. Kuva / Photo Michel Nader

Et May viimeisteli yhdessä Rakennustiedon kanssa Palvelumuotoilun RT-kortin kiinteistö- ja rakentamisalalle. Korttia suunniteltiin yhdessä alan asiantuntijoiden kuten rakennushankkeiden tilaajien, rakennuttajien, palvelumuotoilijoiden ja arkkitehtien kanssa. Arkkitehtuurimuseossa järjestämässämme Erätaukokeskustelussa toimme yhteen eri näkökulmia, tarpeita, toiveita ja pelkoja. Kuva / Photo Michel Nader

“Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää laaja-alaisesti rakennusten, infrahankkeiden, kaupunginosien ja kokonaisten kaupunkien suunnittelussa. Sen avulla hahmotetaan, kenelle ollaan suunnittelemassa, mitä ollaan suunnittelemassa ja miten lopputuloksen tulisi vastata käyttäjien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.”

Lainaus viimeistelemästämme palvelumuotoilun RT-kortista

lainausmerkit_oikea-03.png

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Vaikutamme asiakaskokemukseen fyysisissä, toiminnallisissa ja digitaalisissa rajapinnoissa. Toimintamme perustuu käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, hyödyntäen muotoiluajattelua ja palvelumuotoilun metodeja monialaisesti, luovaan ongelmanratkaisuun pyrkien. Työskentelemme asiakkaidemme maailmassa pääosin asiantuntijoina, fasilitaattoreina ja suunnittelijoina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Et May focuses on co-creation and user experiences through the framework of service logic in architecture. Our approach springs from human-centered design, putting design thinking and service design methods to creative practice in a solution-oriented fashion. With our companions we mainly operate as consultants, facilitators and designers.

Onneksi 
Anni ja Piritta pakottivat meidät tähän, 
palvelumuotoilu rules!

- Anu Satukangas, kirjastonjohtaja, 
Kontulan kirjasto

lainausmerkit_oikea-03.png
Palvelut tutuksi kirjastotilassa – yhteiskehittäen kirjastojen palvelut löydettäviksi ja asiakkaiden käyttöön! Co-creating the services of libraries in Finland!  Lue lisää / Read more

Palvelut tutuksi kirjastotilassa – yhteiskehittäen kirjastojen palvelut löydettäviksi ja asiakkaiden käyttöön! Co-creating the services of libraries in Finland! Lue lisää / Read more

Et may + Helsingin kaupunki – kirjastoheimon perustamistyöpajan suunnittelu ja fasilitointi palvelumuotoilun metodeja hyödyntäen.  “Omia ideoita sai esittää vapaasti, ne hyväksyttiin yhteisesti ja toteutuivat ainakin osittain lopputehtävässä. Olimme samanmielisiä, samoja kokemuksia omaavia, samalla huumorintajulla varustettuja, mutta kuitenkin joissakin asioissa erilaisia, joten työpaja-aika oli tosi hedelmällistä ja jäi paljon hienoja kokemuksia ja hyviä työskentelyhetkiä.” - Kirjastoheimolainen.  Kuva / Photo Michel Nader

Et may + Helsingin kaupunki – kirjastoheimon perustamistyöpajan suunnittelu ja fasilitointi palvelumuotoilun metodeja hyödyntäen.
“Omia ideoita sai esittää vapaasti, ne hyväksyttiin yhteisesti ja toteutuivat ainakin osittain lopputehtävässä. Olimme samanmielisiä, samoja kokemuksia omaavia, samalla huumorintajulla varustettuja, mutta kuitenkin joissakin asioissa erilaisia, joten työpaja-aika oli tosi hedelmällistä ja jäi paljon hienoja kokemuksia ja hyviä työskentelyhetkiä.” - Kirjastoheimolainen.
Kuva / Photo Michel Nader

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Olemme muotoiluosaajia ja peilaamme itseämme toisiimme, kumppaneihimme sekä ihmis- että yhteiskuntaan. Keskitymme inhimilliseen tekijään, eli käyttäjään, suunnaten toimintaamme kohti jaetun arvon kasvattamista.

Aiomme vaikuttua ja vaikuttaa.

We are experts at applying design where it’s needed. We mirror ourselves to each other, to our companions, to humanity and to the society around us. We focus on the human factor - the user - targeting our functions towards the accumulation of shared value. 

We expect to be awed by the universe, and to awe our companions in return.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
“Vuosi sitten kävin avaamassa palveluarkkitehtitoimisto Et Mayn Piritta lle ja Anni lle kuinka visioissani näin että Burlesque Tsunami olisi ihmisten tekemä muotimerkki joka omalla olemassaolollaan ja laajentumisellaan palvelisi maailmaa ja veisi yhteiskuntaa eteenpäin, luonnollisesti myös kestävän kehityksen arvoja kunniottaen (kuten tähänkin asti).” Lue lisää

“Vuosi sitten kävin avaamassa palveluarkkitehtitoimisto Et Mayn Pirittalle ja Annille kuinka visioissani näin että Burlesque Tsunami olisi ihmisten tekemä muotimerkki joka omalla olemassaolollaan ja laajentumisellaan palvelisi maailmaa ja veisi yhteiskuntaa eteenpäin, luonnollisesti myös kestävän kehityksen arvoja kunniottaen (kuten tähänkin asti).” Lue lisää

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Käyttäjälähtöinen suunnittelu opettaa tunnistamaan todellisia tarpeita asettamalla ihmisen kaiken keskiöön. Palvelumuotoilumetodien avulla saavutamme tarpeisiin vastaavia ratkaisumalleja, joiden kautta strateginen muotoiluosaaminen tuodaan osaksi koko organisaation toimintatapaa ja kulttuuria. Lähestymme käyttäjälähtöistä suunnittelua palvelun arkkitehtuurin viitekehyksestä, jonka myötä pystymme kartoittamaan toiminnallisten, fyysisten ja digitaalisten tasojen verkottumista jaetun arvon tuottajina.

Vaikutumme ihmisistä, teoista ja tavoitteista jotka tekevät maailmasta paremman paikan. Tähtäämme itsekin paremman maailman luomiseen uskomalla empatiaan muutosvoimana. Toimimme sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja luotsaamme kumppaneitamme kehittämään strategioitaan, prosessejaan ja palveluitaan käyttäjälähtöisiksi lisäarvon tuottajiksi.

Human-centered design teaches us to identify true needs by placing the user in the center. Design thinking methodologies help us reach solutions, through which strategic design competence is molded into organizational working habits and culture. Our approach to human-centered design springs from the framework of service logic in architecture, through which we are able to map out the functional, physical and digital networks that contribute to the creation of shared value.

We are in awe of people, actions and ambitions that strive to make the world a better place. Empathy is our driving force in making this world a better place. We operate both with the public and the private sector, propelling our companions to further develop their strategies, processes and services towards the conscious creation of shared value.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
_B101306-Edit.jpg

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Let’s
cocreate!

Anni Hapuoja
Co-Founder / Architect
+358 44 066 4666
anni.hapuoja@etmay.fi

Et May Oy
Vilhonkatu 5 A
00100 Helsinki


Toimimme tarpeesi mukaan käyttäjäymmärryksen asiantuntijoina. Toteutamme:

 • asiakaskyselyt, haastattelut ja havainnoinnin

 • työpajat

 • konseptoinnin ja tuotteistamisen

 • käyttäjälöhtöiset kokeilut

Mitä teemme? > sanoina eri väleihin vaiko video? Tiivistys siitä mitä teemme, l. palvelujemme luetteleminen