EtmayUX.gif

Kokemuksia
ihmisten
parhaaksi! 

Yhteiskehittäen yritysten toimitilat onnellisten ihmisten monitiloiksi! / Co-creating the new office space for a hub of happy IT-companies!  Lue lisää  /  Read more

Yhteiskehittäen yritysten toimitilat onnellisten ihmisten monitiloiksi! / Co-creating the new office space for a hub of happy IT-companies! Lue lisää / Read more

Vaikutamme asiakaskokemukseen fyysisissä, toiminnallisissa ja digitaalisissa rajapinnoissa. Toimintamme perustuu käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, hyödyntäen muotoiluajattelua ja palvelumuotoilun metodeja monialaisesti, luovaan ongelmanratkaisuun pyrkien. Työskentelemme asiakkaidemme maailmassa pääosin asiantuntijoina, fasilitaattoreina ja suunnittelijoina. 

Et May focuses on co-creation and user experiences through the framework of service logic in architecture. Our approach springs from human-centered design, putting design thinking and service design methods to creative practice in a solution-oriented fashion. With our companions we mainly operate as consultants, facilitators and designers.

Yhteiskehittäen valtion digitaaliset palvelut saavutettaviksi! #D9 #Valtiokonttori / Co-creating the accessibility of the Finnish government's digital services! #D9 #StateTreasury.  Lue lisää  /  Read more

Yhteiskehittäen valtion digitaaliset palvelut saavutettaviksi! #D9 #Valtiokonttori / Co-creating the accessibility of the Finnish government's digital services! #D9 #StateTreasury. Lue lisää / Read more

Yhteiskehittäen kirjastojen palvelut löydettäviksi ja asiakkaiden käyttöön! Co-creating the services of libraries in Finland!  Lue lisää  /  Read more

Yhteiskehittäen kirjastojen palvelut löydettäviksi ja asiakkaiden käyttöön! Co-creating the services of libraries in Finland! Lue lisää / Read more

Et Maylla vai teillä?
Sovitaan tapaaminen!

Ota yhteyttä!

“Onneksi pakotitte meidät tähän !”  – Ajatuksia kirjastojen kehittämisestä

“Onneksi pakotitte meidät tähän!” – Ajatuksia kirjastojen kehittämisestä