Aalto LAB Mexico

Aalto-yliopiston arvojen mukainen maailmanparannuskurssi aloitti toimintansa Shanghaissa, Kiinassa vuonna 2010, tuoden yhteen monikulttuurisen ja monialaisen opiskelija- ja asiantuntijatiimin jonka pilottiprojektin toteutus perustui muotoiluajatteluun. Projekti on sen jälkeen jatkunut Meksikon viidakoissa, jonne kurssin opiskelijat viedään keväisin kenttätyömatkalle soveltamaan muotoilun osallistavia menetelmiä käytännössä.