Onnellisten ihmisten monitila

Avarko on kasvava IT-alan yritys, jonka muutto uusiin toimitiloihin suoritettiin osallistavan prosessin avulla. Koska Avarkon tärkein pääoma ovat ihmiset, keskityimme perinteisten kalustepäivitysten sijaan luomaan Avarkon yhteistä toimintatapaa uudenlaisen työkulttuurin kehittämiseksi. Fyysisistä tilaa lähestyttiin käyttöliittymän tavoin, jotta voitiin tarvelähtöisesti varmistaa suunnitteluratkaisujen viestivän Avarkon henkistä tilaa tuomalla esiin sen visio, arvot ja onnelliset ihmiset.

yhteiskehittäminen / palvelumuotoilu / konseptointi / suunnittelu / tuottaminen