Kasvatamme Et May Oy:tä suurella sydämellä, muotoiluajattelijan asenteella.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu opettaa tunnistamaan todellisia tarpeita asettamalla ihmisen kaiken keskiöön. Palvelumuotoilumetodien avulla saavutamme tarpeisiin vastaavia ratkaisumalleja, joiden kautta strateginen muotoiluosaaminen tuodaan osaksi koko organisaation toimintatapaa ja kulttuuria. Lähestymme käyttäjälähtöistä suunnittelua palveluarkkitehtuurin viitekehyksestä, jonka myötä pystymme kartoittamaan toiminnallisten, fyysisten ja digitaalisten tasojen verkottumista jaetun arvon tuottajina.

Vaikutumme ihmisistä, teoista ja tavoitteista jotka tekevät maailmasta paremman paikan. Tähtäämme itsekin paremman maailman luomiseen uskomalla empatiaan muutosvoimana. Toimimme sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja luotsaamme kumppaneitamme kehittämään strategioitaan, prosessejaan ja palveluitaan käyttäjälähtöisiksi lisäarvon tuottajiksi.

Toimimme kuvassa olevan mallin mukaisesti: ihminen, käyttäjä, asiakas (sydän) on meillä kaiken tekemisen lähtökohta. Ilman käyttäjäymmärrystä emme pysty rakentamaan toimivia, elämyksellisiä palveluita – muotoilemaan elämää helpottavia ratkaisuja. Palvelumuotoilun (pisara) avulla kohdistamme oikeat työkalut ja metodit ihmisen ymmärtämiseen. Tässä vaiheessa keräämme myös sen elintärkeän tiedon, jonka avulla ideat muuttuvat konkreettisiksi, johdettaviksi kokonaisuuksiksi, strategiseksi ymmärrykseksi (ympyrä), ja kokonaisvaltaisen muotoiluosaamisen kautta laajemmiksi, jaettua arvoa tuottaviksi toiminnallisten, fyysisten ja digitaalisten tasojen verkostoksi (neliö). 

etmay_filosofia-01-01-01.png