Palvelut tutuksi kirjastotilassa

Kirjastotoiminta on muutoksessa – kirjasto tilana perustuu yhä enemmän monipuolisen palvelukokemuksen tuottamiseen, pyrkien vastaamaan käyttäjiensä muuttuviin tarpeisiin yhteiskunnan digiloikan murroksessa. Kirjaston palvelukokonaisuuden esiin tuomista kehitetään valtakunnallisella pilottiprojektilla kokeilukulttuurin kautta, monialaista muotoiluosaamista hyödyntäen. 

Kokeilukulttuuri / palvelumuotoilu / yhteiskehittäminen

 

Et_May_Oy_Library
Et_May_kirjasto
IMG_9646.jpg
IMG_9575.jpg