Nuoret kaupunkisuunnittelijoina Heinolassa

Heinolan kaupungin ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteistyössä etsittiin palvelumuotoilun avulla erilaisia tapoja avata nuorten kokemuksia elinympäristöstään kaupungista ja samalla luoda vuorovaikutusta ja keskustelua nuorten (16–29 v.) ja kaupungin organisaation välille. Hankkeen aikana Heinolaan perustettiin yhteisöllinen tila uuden työn tekemiseen, haastateltiin kymmeniä nuoria, osallistettiin nuoret itse havainnoimaan, visualisoimaan näkemyksiään ja luomaan sisältöä muun muassa sosiaaliseen mediaan. Yhteistyön rahoittajana toimi Päijät-Hämeen liitto ja se oli osa Heinolan kaupungin päivitettyä strategiaa, jossa tarkoituksena on luoda vuoteen 2021 mennessä 1001 uutta työtä kaupunkiin.

palvelumuotoilu / palvelun arkkitehtuuri / yhteiskehittäminen / osallistaminen