Kuinka auttaisimme erilaisia ihmisiä erityistarpeineen saavuttamaan valtion digitaalisia palveluja?

Kahden päivän "ideajameissa" kehitettiin yhdessä  kuulo- ja näkövammaisten, kuurojen, sokeiden ja senioreiden, järjestöjen sekä valtionhallinnon virkamiesten kanssa valtion digitaalisia palveluja ja niiden saavutettavuutta tulevaisuudessa. Tapahtuman aikana osallistujat eläytyivät erilaisten ihmisten haasteisiin ja elämäntilanteisiin nykyisyydessä ja tulevaisuudessa ja rakensivat prototyyppejä, fyysisiä malleja ideoista, joiden avulla palveluja kehitettäisiin vastaamaan ymmärrettyjä tarpeita. Prototyyppejä testattiin erillisellä käyttäjäryhmällä ja parannettiin saatujen testaustulosten avulla. 

palvelumuotoilu / suunnittelu / fasilitointi / työpajatyöskentely