Taideyliopisto

Toteutimme Taideyliopiston digitaalisten palveluiden kehittämistä varten käyttäjätutkimuksen. Määrittelimme ensin yhdessä työryhmän kanssa tärkeimmät käyttäjäryhmät ja vision eri tasoilla vastaamaan Taideyliopiston visioon; “Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana.” Teimme lisäksi käyttäjille palvelulupauksen, joka toimi hypoteesina tutkimuksellemme. Haastattelimme potentiaalisia opiskelijoita, post doc tutkijoita ja yritysyhteistyön ammattilaisia ja lisäksi havainnoimme (testasimme) kuinka potentiaaliset opiskelijat käyttäisivät nykyisiä verkkosivuja. Lopuksi analysoimme haastattelujen sekä havainnoinnin tulokset jatkokehitystä varten.

Käyttäjätutkimus / palvelumuotoilu / työpajatyöskentely / tiedon visualisointi